Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Hanzestedensloep B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet van of grove schuld door Hanzestedensloep B.V. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de kosten van de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Tijdens de vaart
behoudt Hanzestedensloep B.V. zich het recht voor de vaart te onderbreken en/of af te wijken van de besproken route, indien er naar ons inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden van de VVV.

Annulering

De opdrachtgever kan de opdracht kostenloos annuleren tot 5 dagen voor de aanvang van de vaart door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan info@hanzestedensloep.nl . De kosten van annuleren binnen 5 dagen voor de aanvang van de vaart bedragen 50% van de boothuur. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd wanneer code oranje is afgegeven door het KNMI voor de omgeving Zutphen. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen. Indien via de VVV geboekt, gelden bij annulering de algemene voorwaarden van de VVV- Zutphen,of VVV-Deventer. (zie algemene voorwaarden VVV)  Wanneer de opdrachtgever te laat arriveert op de opstapplaats zoals is aangegeven, vindt er geen restitutie plaats van de boothuur en/of het bijbehorende arrangement.

Betaling

De boothuur dient voor de afvaart op onze bankrekening te staan nummer NL15 RABO015.56.14.169 t.n.v. Hanzestedensloep B.V.  Zutphen of wel contant. Het maximum aantal personen per sloep is 12. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW excl. assurantie P&I verzekering toeslag van 2,50 euro p.p. Prijswijzigingen en wijzigingen in de arrangementen en vaartijden voorbehouden. Wordt de boot bevuild met bijvoorbeeld confetti, rijst e.d. dan komen de schoonmaakkosten voor rekening van de opdrachtgever. Voor aanvullende algemene voorwaarden zie de VVV-Zutphen https://www.inzutphen.nl/nl/colofon/algemene-voorwaarden-vvv Of de VVV-Deventer http://www.deventerwebwinkel.nl/Webwinkel-Page-1117469/Algemene-voorwaarden.html