Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

HANZESTEDENSLOEP.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet van of grove schuld door HANZESTEDENSLOEP.nl. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de kosten van de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Tijdens de vaart behoudt HANZESTEDENSLOEP.nl zich het recht voor de vaart te onderbreken en/of af te wijken van de besproken route, indien er naar ons inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt .

 

Annulering

De opdrachtgever kan de opdracht annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Hanzestedensloep B.V. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden. Daaronder wordt verstaan: harde wind , strenge vorst, storm of langdurige, zware regenval. In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen. Wanneer de opdrachtgever te laat arriveert op de opstapplaats zoals is aangegeven, vindt er geen restitutie plaats van de boothuur en/of het bijbehorende arrangement.

 

Betaling

De boothuur dient voor de afvaart betaald te zijn, door overschrijving op onze bankrekening nummer 1556.14.169 t.n.v. Hanzestedensloep B.V. Zutphen of wel contant. Het minimum aantal personen per vaart is twee, het maximum aantal personen is 12, tenzij anders wordt aangegeven door HANZESTEDENSLOEP.B.V. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.excl assurantie P&I verzekering toelage van 2,50 euro p.p. Prijswijzigingen en wijzigingen in de arrangementen en vaartijden voorbehouden. Wordt de boot bevuild met bijvoorbeeld confetti, rijst e.d. dan komen de schoonmaakkosten voor rekening van de opdrachtgever.